Office Home & Student 2019

[Giá đã bao gồm VAT]

  • Mua một lần, dùng vĩnh viễn cho 1 PC hoặc máy Mac
  • Các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint và OneNote phiên bản 2019 truyền thống
  • Hỗ trợ kỹ thuật từ SOFT4U và Microsoft
  • Tất cả ngôn ngữ được bao gồm. Tương thích với Windows 10 hoặc macOS*
Office Home & Student 2019

[Giá đã bao gồm VAT]