Bitdefender Antivirus For Mac 2023

[Giá đã bao gồm VAT]

  • Bảo vệ tuyệt đối trước mọi mối đe dọa liên quan đến máy Mac
  • Bảo vệ nâng cao đa lớp, phát hiện, ngăn chặn các mối đe dọa như ransomware…
  • Chặn và loại bỏ phần mềm quảng cáo gây phiền nhiễu
  • Bảo vệ, đảm bảo giao dịch ngân hàng trực tuyến an toàn
  • Phòng chống tấn công web, chặn các trang web có hại
  • Cố vấn An ninh Wi-Fi – luôn an toàn khi di chuyển
  • Trình quản lý mật khẩu và Hủy tập tin được cải tiến
  • Tốc độ và hiệu suất tối đa cho hệ điều hành Mac
  • Hỗ trợ toàn diện, 24/7