Bitdefender Antivirus Plus 2023

[Giá đã bao gồm VAT]

  • Tự động bảo vệ. Ngăn chặn các mối đe dọa
  • Bảo vệ cuối cùng ngăn chặn mọi mối đe dọa từ Internet
  • Bảo vệ ransomware nhiều lớp để giữ an toàn các tệp của bạn
  • Bảo vệ, đảm bảo giao dịch ngân hàng trực tuyến an toàn
  • Phòng chống tấn công web, chặn các trang web có hại
  • Cố vấn An ninh Wi-Fi – luôn an toàn khi di chuyển
  • Trình quản lý mật khẩu và Hủy tập tin được cải tiến
  • Hiệu suất ổn định: bảo toàn tốc độ và tuổi thọ pin
  • Hỗ trợ toàn diện, 24/7